http://terraiaventura.com/?wpfb_dl=165

Una ensumada de tres dies en la que no mancaran les emocions de la passa i els passos, en especial es pas des Forat i es pas des Fil